Pozvánky2017-01-09T22:00:00+00:00

Pozvánka na panelovú diskusiu: OTVORENÉ VZDELÁVACIE ZDROJE

1. časť PANELOVEJ DISKUSIE: Stav vzdelávacích materiálov na Slovensku s dôrazom na ich elektronickú dostupnosť 2. časť PANELOVEJ DISKUSIE: Čo vieme urobiť pre zlepšenie stavu

Pozvánka na konferenciu Škola v kontexte zdravia a pozitívnej psychológie

VÁŽENÉ KOLEGYNE, VÁŽENÍ KOLEGOVIA, MILÍ ŠTUDENTI, PRIATELIA,
pracovníci Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave vás srdečne pozývajú na 3. medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa koná pod gesciou prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc., rektora Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc., dekana Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy, v medzinárodnej spolupráci s Prof. Kevinom Woodsom, Univerzita Manchester, Veľká Británia a ďalšími psychológmi z Európy aj USA reprezentujúcimi svoje krajiny v rámci medzinárodných štruktúr EFPA a ISPA.

Cieľom konferencie je vyzvať psychológov na postupnú aplikáciu výsledkov psychológie zdravia a pozitívnej psychológie v súčasnej škole a upozorniť na novú rolu školského psychológa ako iniciátora, organizátora a podporovateľa mentálneho zdravia žiakov a učiteľov v školách v intenciách pozitívnej psychológie a psychológie zdravia.

POZVÁNKA NA KONFERENCIU

viac informácií na tomto linku

By |25. septembra 2016|Categories: Pozvánky|Komentáre vypnuté na Pozvánka na konferenciu Škola v kontexte zdravia a pozitívnej psychológie

Valné zhromaždenie – pozvánka

(kliknutím na obrázok sa Vám otvorí pozvánka) 

Valné zhromaždenie sa uskutoční na

Základnej škole SNP 1484

SNP 1484/143

Považská Bystrica

By |19. decembra 2015|Categories: Pozvánky|Komentáre vypnuté na Valné zhromaždenie – pozvánka

Pozvánka na konferenciu OBEC – ŠKOLA – MEDIÁCIA

ASOCIÁCIA MEDIÁTOROV SLOVENSKA

vás pozýva

na II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

OBEC – ŠKOLA - MEDIÁCIA

ktorá sa bude konať dňa

16.-17. apríla 2015

Modra - Hotel Sebastian

 

By |21. februára 2015|Categories: Pozvánky|Komentáre vypnuté na Pozvánka na konferenciu OBEC – ŠKOLA – MEDIÁCIA