Správy 2017-01-09T21:49:28+00:00

Pracovné stretnutie NŠO a SKU dňa 17.2. 2017 v Trnave

Nové školské odbory a Slovenská komora učiteľov sa na spoločnom stretnutí 17.2.2017 v Trnave dohodli na koordinácii a synchronizácii aktivít. Spoločne využijeme všetky legislatívne možnosti na pripomienkovanie pripravovaných zákonov v školstve. Budeme presadzovať výrazné zlepšenie [...]

By | 18. februára 2017|Categories: Správy|Tags: |0 Comments

Výzva k podpisu Otvoreného listu pre zlepšenie školských knižníc

Všetci vieme, že žiaci v našich školách v medzinárodných meraniach nedosahujú dobré výsledky v mnohých oblastiach. Jednou z nich je aj oblasť čitateľskej gramotnosti. Žiaľ, v čase tejto zlej situácie je stav školských knižníc na [...]

By | 7. februára 2017|Categories: Správy|Komentáre vypnuté na Výzva k podpisu Otvoreného listu pre zlepšenie školských knižníc

Komuniké z Valného zhromaždenia SKU zo dňa 14.1.2017 v Trnave

Valné zhromaždenie zhodnotilo činnosť SKU v uplynulom roku a konštatovalo, že svojou činnosťou komora vytrvalo presadzuje záujmy pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom skvalitniť slovenské školstvo.

By | 29. januára 2017|Categories: Správy|Komentáre vypnuté na Komuniké z Valného zhromaždenia SKU zo dňa 14.1.2017 v Trnave

Správa o činnosti SKU v roku 2016

V oblasti dokumentácie a komunikácie SKUnastali tieto zmeny: V januári 2016 boli MV SR registrované stanovy SKU, schválené januárovým valným zhromaždením. Spracovali sme databázy členov a od 1. mája 2016 sme prešli výhradne na elektronický [...]

By | 29. januára 2017|Categories: Správy|Komentáre vypnuté na Správa o činnosti SKU v roku 2016

Stanovisko SKU k odpovedi MŠVVaŠ SR ohľadom Usmernenia pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách

Vzhľadom na to, že ministerstvo školstva sa vyjadrilo k stanovisku našej organizácie neuspokojivo, zaslali sme dňa 30. septembra opätovné stanovisko ako reakciu na ich odpoveď.

By | 3. októbra 2016|Categories: Správy|Komentáre vypnuté na Stanovisko SKU k odpovedi MŠVVaŠ SR ohľadom Usmernenia pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách

Stanovisko SKU k Usmerneniu pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách

Stanovisko vzniklo ako reakcia na usmernenie zverejnené na webovom portáli ŠPÚ dňa 9. septembra 2016 a bolo odoslané ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR.

By | 13. septembra 2016|Categories: Správy|Komentáre vypnuté na Stanovisko SKU k Usmerneniu pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách