Výzva členom Slovenskej komory učiteľov k protestnému pochodu 1. júla 2016

Slovenská komora učiteľov podporuje protestný pochod zamestnancov školstva, ktorý sa bude konať dňa 1. júla 2016 v Bratislave. VYZÝVAME svojich členov, aby sa zúčastnili protestného pochodu, ktorý organizuje Iniciatíva slovenských učiteľov a Iniciatíva vysokoškolských učiteľov v stý deň pôsobenia vlády SR a zároveň v prvý deň slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Protestný pochod bude mať začiatok o 13:00 na Kollárovom námestí v Bratislave. Prosíme Vás, aby ste o protestnom pochode informovali svojich kolegov a informáciu o ňom šírili prostredníctvom webových stránok, sociálnych sietí a plagát, ktorý je v prílohe, zavesili na nástenke vo vašej škole.

Celé znenie výzvy 35 organizáciám nájdete na: http://isu.sk/tlacove-spravy/vyzva-k-podpore-protestneho-pochodu-1-jula-2016/

Udalosť nájdete na: https://www.facebook.com/events/1027585963989571/

2017-02-09T20:22:23+00:00 13. júna 2016|Categories: Správy|

Registrácia nových členov SKU – informácia

Slovenská komora učiteľov ako jediný profesijný zástupca pedagógov dlhodobo a vytrvalo vyvíja úsilie o zlepšenie postavenia a podmienok pedagogických a odborných zamestnancov všetkých typov škôl v regionálnom školstve. Za prvoradé považuje presadenie zlepšenia platového ohodnotenia, skvalitnenie podmienok práce a možnosť profesionálneho napredovania prostredníctvom kvalitného a zmysluplného vzdelávania pedagógov. Sú to nevyhnutné predpoklady, ktoré naštartujú proces zvyšovania kvality v našich školách.

O našich aktivitách aktuálne informujeme verejnosť prostredníctvom webovej stránky www.sku.sk a v diskusii s učiteľmi vo facebookovej skupine https://www.facebook.com/groups/komoraucitelov/.

Ak máte záujem o členstvo v SKU, využite nový, zjednodušený spôsob registrácie na http://www.sku.sk/sekcia-4-clenstvo.html

 

Naši krajskí riaditelia Vás budú po prihlásení kontaktovať. Ďakujeme za Vašu podporu! 

2017-02-09T20:22:24+00:00 3. júna 2016|Categories: Správy|

Školské knižnice 2016

Tento materiál vznikol na základe dlhodobého pozorovania, analýz údajov, dostupných na uvádzaných stránkach, taktiež na základe osobných skúseností autora v školských knižniciach, z kontaktov s učiteľmi v školách. Z materiálu je zjavné, že školské knižnice v stave, v ktorom sú, nemôžu kvalitne plniť svoju úlohu, čo negatívnym spôsobom ovplyvňuje výsledky našich žiakov v gramotnosti. 

Cieľom našej aktivity je sfunkčniť školské knižnice tak, aby sa stali modernými, podnetnými inštitúciami, podieľajúcimi sa na rozvoji čitateľskej gramotnosti žiakov. 

Obraciame sa preto na Vás, p. minister, aby ste vo Vami vyhlásenom Roku čitateľskej gramotnosti poznali skutočný stav školských knižníc a pomohli nám ho zmeniť.

Dokument možete nájsť tu.

 

 

2017-02-09T20:22:24+00:00 3. júna 2016|Categories: Správy|

Silvia Dončevová: Tento svet nie je pre učiteľov

V májovom Nota Bene (2016/179) opisuje jeho editorka Ada Jung zážitok učiteľky. Jeden z mnohých. Nádherne dojímavý príbeh šikovného chlapca, ktorý prišiel vďaka chorobe o matku a vďaka nezáujmu o otca, a učiteľky, ktorá cez jeho zúfalú opustenosť našla svoje lepšie ja. Zdanlivo obyčajný príbeh jednej učiteľky, ktorá prekročila predpísaný učiteľský rámec a objavila zázrak toho, čo v odborných kruhoch nazývame učiteľský takt alebo aj umenie výchovy. Neobyčajnosť tohto príbehu spočíva v tom, že poukazuje na skutočnú podstatu činnosti učiteľa – možnosť meniť budúcnosť všetkých detí. A toto nezaplatí žiaden minister školstva. A ani financií.       

Zverejnené so súhlasom autorky (pôvodne zverejnené v časopise Tyždeň)

           

2017-02-09T20:22:24+00:00 30. mája 2016|Categories: Správy|

Stanovisko SKU k udalosti v ZŠ Brehy

Slovenská komora učiteľov v súvislosti s  medializovaným prípadom Marca zo základnej školy v Brehoch vyjadruje rozhorčenie nad neprimeraným postupom štátnych úradníkov.

Dotýka sa nás to aj preto, že k incidentu došlo na pôde školy, v inštitúcii, ktorá má zabezpečovať rozvoj dieťaťa v pokojnom, tvorivom a humánnom prostredí.

Za dieťa, ktoré nám je do vyučovacieho procesu zverené, zodpovedáme nielen po stránke bezpečnostnej, ale aj psychickej. Týmto zákrokom bola zmarená dlhoročná každodenná práca učiteľov tejto školy, ktorí sa snažia vytvárať pokojné a podnetné prostredie pre každé dieťa. 

Zároveň  chceme upozorniť, že  neprimeranému tlaku boli vystavení aj  pracovníci školy najmä pre absenciu slušnej a dôstojnej komunikácie a pre nerešpektovanie ľudsky aj profesionálne overených a navrhovaných postupov riešenia.

Vyzývame odbornú a laickú verejnosť k dodržiavaniu základných ľudských princípov spolunažívania a k akceptovaniu práv a povinností pracovníkov školstva najmä pre dobro im zverených detí. 

 

Správna rada SKU 

2017-02-09T20:22:24+00:00 21. mája 2016|Categories: Správy|

Ku Dňu učiteľov

Vážené kolegyne a kolegovia,

 

pri príležitosti Dňa učiteľov chceme vyzdvihnúť presvedčenie, že povolanie učiteľa je kľúčové pre charakter celej spoločnosti. 

Úprimne by sme Vám najradšej zo srdca vyjadrili tradičné želanie spočívajúce v zdraví a spokojnosti. Avšak situácia, v ktorej dnes vykonávame našu prácu, nás vedie aj k inému, aktuálnejšiemu blahoželaniu. 

Prajeme Vám, aby ste mohli svoju prácu vykonávať ako jedinú, aby Vám existenčné podmienky umožňovali zakladať si rodiny, slušne bývať vo vlastnom a nie prenajatom byte, a aby ste nemuseli neustále bojovať o slobodu pri výkone každodennej práce. Želáme Vám, aby vo Vás systém fungovania nášho školstva neudupal nadšenie a chuť odovzdávať našim deťom, žiakom a študentom to najlepšie. Prajeme Vám, aby Vaše poslanie, aj napriek ignorácii mocných tejto krajiny, bolo pre Vás aj naďalej srdcovou záležitosťou. 

V rámci správnej rady a manažmentu SKU sa budeme snažiť robiť, čo bude v našich silách, aby sa úcta k učiteľskému povolaniu stala realitou našej krajiny. 

 

V mene správnej rady a manažmentu SKU Vladimír Crmoman

 

 

2017-02-09T20:22:24+00:00 28. marca 2016|Categories: Správy|

Participácia v školách

Školstvo stojí na rázcestí dvoch paradigiem, paradigmy D - direktivizmu, taylorizácie práce učiteľov, výborných žiakov a študentov, podriadenie sa nositeľom moci, reštriktívnych opatrení, sústavnej kontroly, tyranie chyby, a paradigmy S - slobody, dôvery, budovania úspechu pre každé dieťa, objavovania skrytých potencionalít, rešpektovania ľudských a detských práv, slobodného názoru a omylu ako posunu v myslení a konaní, vytvárania participujúcej komunity spojenej so službou.

2017-02-09T20:22:24+00:00 2. februára 2016|Categories: Správy|

Učitelia v montérkach

Platy slovenských učiteľov hlboko zaostávajú za platmi ich kolegov zo susedných krajín. Oproti slovinským pedagógom na svojich výplatných páskach dostávajú menej o dve tretiny, oproti maďarským, či českým učiteľom asi o tretinu a oproti poľským asi o polovicu. Takéto nelichotivé prvenstvo v štatistike OECD nie je žiadnym prekvapením, pretože platy sa už dlho na rozdiel od susedných štátov radikálne nezvyšovali. Rakúski školskí odborári majú v týchto dňoch tiež plné ruky práce. V tridsiatom kole vyjednávania(!) sa im podarilo dosiahnuť, aby nástupný plat učiteľa v regionálnom školstve stúpol na 2420 €! Z uvedených údajov je jasné, ako si naša spoločnosť váži ľudí, ktorí sa venujú vzdelávaniu mladej generácie.

2017-02-09T20:22:24+00:00 24. januára 2016|Categories: Správy|

Stanovisko SKU k vyjadreniu Pavla Ondeka, predsedu OZ PŠaV

Ing. PaveOndek 
predseda  
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 
Vajnorská 1 
815 70 Bratislava 

ondek@ozpsav.sk 

 

Vec:

Dezinformácie v médiách - vysvetlenie  

 

Vážený pán predseda,  

 

v televízii TA 3 dňa 14. 1. 2016 odznelo Vaše vyjadrenie týkajúce sa Slovenskej komory učiteľov: „...za tým je Slovenská komora učiteľov, s ktorou máme podpísanú dohodu o spolupráci, žiaľ, nás neoslovili a odrazu sa táto aktivita objavila“. Informácia, ktorú ste prezentovali, sa nezakladá na pravde. Štrajk organizuje Iniciatíva slovenských učiteľov a SKU sa o nej dozvedela v rovnakom čase ako odborový zväz. Vyjadrili sme podporu štrajku, pretože štrajkové požiadavky sú aj požiadavkami SKU. Naši členovia sa o zapojení do štrajku rozhodujú sami podobne, ako ste to odporučili aj Vašim členom.  

 

Sme pripravení pokračovať v spolupráci s OZPŠaV v zmysle našich doterajších dohôd. 

 

 

 

 

17. 1. 2016                                              Správna rada Slovenskej komory učiteľov 

2017-02-09T20:22:24+00:00 17. januára 2016|Categories: Správy|