Lekcia spolupráce

Posledné udalosti nás prekvapili správami o pristúpení vlády na požiadavky zvýšenia platov pre zdravotné sestry i lekárov. Je to v príkrom rozpore s tým, že "v situácii niekoľko mesiacov pred predčasnými voľbami by sľuby o raste platov učiteľov na 3 až 4 roky boli populistické a nezodpovedné" (zdroj: Vyhlásenie MŠVVaŠ SR k rokovaniu s OZPŠaV), keďže pri inej skupine pracovníkov platených z verejných zdrojov toto neplatí. A tak sa spolu zamyslime. 

2017-02-09T20:19:40+00:00 15. novembra 2011|Categories: Vyhlásenia|Tags: , |

Spolupráca Slovenskej komory učiteľov a portálu www.zborovna.sk

Prečo vznikla Slovenská komora učiteľov?

Dôvod pre založenie Slovenskej komory učiteľov (SKU) bola dlhodobá nespokojnosť s tým, že sa zmeny v oblasti školstva neuberajú tým správnym smerom a hlavne sú prijímané bez konzultácie s učiteľskou verejnosťou. V tomto názore nás upevnil aj spôsob komunikácie zo strany vedenia ministerstva školstva s predkladateľmi Petície učiteľov, ktorá bola ministerstvu školstva predložená v júni roku 2010. Ministerstvo vtedy petíciu vyhlásilo za neopodstatnenú, ale o rok a pol samo predložilo novelu zákona, ktorú navrhovala petícia a päť z jej šiestich bodov sa úplne alebo čiastočne dostalo do zákona. Práve neochota vtedajšieho vedenia ministerstva školstva komunikovať s predkladateľmi petície viedla k tomu, aby bola v júli 2010 založená Slovenská komora učiteľov.

2017-02-09T20:19:40+00:00 3. novembra 2011|Categories: Vyhlásenia|Tags: , |