Dokumenty SKU s partnermi 2017-02-07T21:28:37+00:00

SKU s partnermi

Icon

Reakcia SKU, SACEI, SPV, SV OMEP a Platformy rodín na vyjadrenia ministerstva školstva vo veci vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením 727.80 KB 22 downloads

Ministerstvo školstva promptne reagovalo na listy profesijných organizácií združujúcich...
Icon

List SKU a SACEI 369.66 KB 23 downloads

Vážený pán minister, touto cestou Vás žiadame o zrušenie platnosti a následné...
Icon

Situácia v centrách voľného času sa roky nemení 196.39 KB 10 downloads

Slovenská komora učiteľov vníma výchovno-vzdelávacie procesy v čase vyučovania...
Icon

Školské kluby detí sú už 20 rokov na okraji záujmu ministerstva školstva 553.26 KB 90 downloads

Slovenská komora učiteľov považuje školské kluby detí (ŠKD) za neoddeliteľnú...
Icon

Spoločné komuniké zástupcov organizácií a iniciatív - 16.5.2016 158.41 KB 323 downloads

11. mája 2016 sa v Bratislave uskutočnilo historicky najväčšie stretnutie organizácií...
Icon

Deklarácia OZ PŠaV a partnerských reprezentácií - 17.2.2016 493.17 KB 627 downloads

Deklarácia na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v...