Hlavné dokumenty SKU 2017-02-07T22:16:28+00:00

Hlavné dokumenty SKU

Icon

Odporúčania Slovenskej komory učiteľov k zmenám v školstve z 31.2.2012 871.13 KB 8 downloads

Slovenská komora učiteľov na svojom zasadnutí...
Icon

Komuniké z Valného zhromaždenia SKU zo dňa 29.1.2014 633.23 KB 4 downloads

Valné zhromaždenie Slovenskej komory učiteľov...
Icon

Vyhodnotenie dotazníka ku kariérnemu rastu a kreditovému systému - zákon č. 317 - 17.6.2014 574.96 KB 34 downloads

Slovenská komora učiteľov realizovala...
Icon

Správa SKU o výsledkoch prieskumu k zavedeniu iŠVP pre materské školy - 23.6.2014 696.71 KB 6 downloads

V termíne od 30. mája do 12. júna 2014...
Icon

Opinion of the Slovak Chamber of Teachers - 02.07.2014 585.70 KB 4 downloads

The Slovak Chamber of Teachers (SKU) would...
Icon

Výzva SKU vláde SR z 21.10. 2015 629.56 KB 5 downloads

...
Icon

Komuniké z Valného zhromaždenia SKU zo dňa 14.1.2017 v Trnave 603.51 KB 16 downloads

Valné zhromaždenie zhodnotilo činnosť...
Icon

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k inklúzii na Slovensku 186.34 KB 206 downloads

Vyjadrujeme znepokojenie nad tým, ako vláda...
Icon

Pripomienky SKU k návrhu NPRVaV Učiace sa Slovensko z 15. marca 2017 128.00 KB 165 downloads

Pripomienky SKU k návrhu NPRVaV Učiace...