Hlavné dokumenty SKU 2017-02-07T22:16:28+00:00

Hlavné dokumenty SKU

Icon

Správa o výsledkoch prieskumu ohľadom príspevku na predškolákov v materských školách 633.99 KB 20 downloads

Slovenská komora učiteľov zrealizovala vtermíne od 21. do 31. mája 2017 prieskum...
Icon

Pripomienky SKU k návrhu NPRVaV Učiace sa Slovensko z 15. marca 2017 128.00 KB 151 downloads

Pripomienky SKU k návrhu NPRVaV Učiace sa Slovensko z 15. marca 2017-k jednotlivým...
Icon

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k inklúzii na Slovensku 186.34 KB 188 downloads

Vyjadrujeme znepokojenie nad tým, ako vláda SR vážne ohrozuje napĺňanie základného...
Icon

Komuniké z Valného zhromaždenia SKU zo dňa 14.1.2017 v Trnave 603.51 KB 14 downloads

Valné zhromaždenie zhodnotilo činnosť SKU v uplynulom roku a konštatovalo, že...
Icon

Správa o výsledkoch prieskumu zameraného na zmapovanie situácie ohľadom financovania škôl a školských zariadení cez originálne kompetencie 14.12.2015 399.64 KB 137 downloads

Slovenská komora učiteľov zrealizovala v období marec - október 2015 v školách...
Icon

Výzva SKU vláde SR z 21.10. 2015 629.56 KB 3 downloads

...
Icon

Stanovisko SKU k spoločenskému a ekonomickému postaveniu pedagogických a odborných zamestnancov 7.10.2015 1.06 MB 6 downloads

Jedným z hlavných poslaní Slovenskej komory učiteľov ako stavovskej organizácie...
Icon

Správa SKU o výsledkoch prieskumu ohľadom kompetencií zriaďovateľov škôl a školských zariadení - 24.6.2015 353.44 KB 3 downloads

Slovenská komora učiteľov začala od marca 2015 realizovať v školách a školských...
Icon

Opinion of the Slovak Chamber of Teachers - 02.07.2014 585.70 KB 3 downloads

The Slovak Chamber of Teachers (SKU) would like to thank the Organisation for Economic...
Icon

Správa SKU o výsledkoch prieskumu k zavedeniu iŠVP pre materské školy - 23.6.2014 696.71 KB 4 downloads

V termíne od 30. mája do 12. júna 2014 Slovenská komora učiteľov, sekcia materských...
Icon

Vyhodnotenie dotazníka ku kariérnemu rastu a kreditovému systému - zákon č. 317 - 17.6.2014 574.96 KB 4 downloads

Slovenská komora učiteľov realizovala v dňoch 30. mája až 16. júna 2014 medzi...
Icon

Komuniké z Valného zhromaždenia SKU zo dňa 29.1.2014 633.23 KB 3 downloads

Valné zhromaždenie Slovenskej komory učiteľov (SKU) vyjadruje veľké znepokojenie...