List SPV a SV OMEP


Version
Download34
Stock
File Size217.48 KB
Create Date31. júla 2017
Download

Vážený pán minister Peter Plavčan. Spoločnosť pre predškolskú výchovu, a Slovenský výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu OMEP Vás týmto otvoreným listom žiadajú, aby ste využili svoje kompetencie a pomohli zvýšiť kvalitu predprimárneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením tým, že dáte pokyn na stiahnutie a úplné prepracovanie Vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie schválených 15. mája 2017 pod číslom 2017-2127/20564:14-10G0 s platnosťou od 1. septembra 2017 (ďalej len „vzdelávacie programy pre deti so ZZ“).

2017-07-31T17:32:17+00:00 31. júla 2017|