Situácia v centrách voľného času sa roky nemení


Version
Download15
Stock
File Size196.39 KB
Create Date6. apríla 2017
Download

Slovenská komora učiteľov vníma výchovno-vzdelávacie procesy v čase vyučovania aj v čase mimo vyučovania ako jeden komplexný systém, ktorého zladenie a plná podpora by mala byť prvoradým záujmom štátu. Dlhodobé zanedbávanie sociálneho a spoločenského postavenia vychovávateľov v našej krajine vnímame spolu s Asociáciou centier voľného času SR ako zásadnú prekážku v pozitívnom pôsobení na mladú generáciu, ktorá čoraz viac podlieha vplyvom extrémizmu, rôznych závislostí a nezdravých životných návykov.

2017-04-06T14:41:23+00:00 6. apríla 2017|