Školské kluby detí sú už 20 rokov na okraji záujmu ministerstva školstva


Version
Download102
Stock
File Size553.26 KB
Create Date30. marca 2017
Download

Slovenská komora učiteľov považuje školské kluby detí (ŠKD) za neoddeliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách. Školské kluby sa dlhodobo nachádzajú na okraji záujmu odbornej a laickej verejnosti, ako i samotného ministerstva školstva, a to i napriek tomu, že sú najprirodzenejšími miestami pre poskytovanie výchovy a vzdelávania detí v čase mimo vyučovania.

2017-03-30T10:16:19+00:00 30. marca 2017|