Správna rada 2017-03-19T18:16:26+00:00

Správna rada

Mgr. Vladimír Crmoman
Mgr. Vladimír Crmomanprezident
RNDr. Soňa Puterková
RNDr. Soňa Puterkováviceprezidentka
RNDr. Jana Kontúrová
RNDr. Jana Kontúrováriaditelia
Mgr. Branislav Kočan
Mgr. Branislav Kočanstredné školy
Mgr. Andrea Benková
Mgr. Andrea Benkovámaterské školy
PaedDr. Lucia Porubčanská
PaedDr. Lucia Porubčanskášpeciálne školy a školské zariadenia
PaedDr. Jarmila Javorková
PaedDr. Jarmila Javorkovámediátor