Hlavné ciele SKU v budúcnosti

V Košiciach sa 19.11.2011 uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej komory učiteľov. Okrem iného na ňom boli zvolení výkonní riaditelia pre Trnavský kraj (PaedDr. Dagmar Kolevová) s Žilinský kraj (Mgr. Lucia Porubčanská) a zazneli hodnotiace správy členov expertných skupín k pripravovaným zmenám zákonov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

2017-02-09T20:19:40+01:0021. novembra 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , |

Technológia v škole 21. storočia – 5. Budúcnosť vzdelávacích technológií

5. diel z cyklu prednášok Bořivoja Brdičky na tému Technológia v škole 21. storočia pojednáva o tom, ako technológie ovplyvňujú budúci vývoj školstva. Za tým účelom rozoberá profesionálne postupy pre vytváranie prognóz a niektoré štúdie, ktoré popisujú scenáre budúceho vývoja školstva.

2017-02-09T20:20:05+01:0020. augusta 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , |