Dohoda o spolupráci a vzájomných partnerských vzťahoch medzi OZ PŠaV a Slovenskou komorou učiteľov

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a Slovenská komora učiteľov dňa 14. 6. 2012 podpísali Dohodu o spolupráci a vzájomných partnerských vzťahoch. Dohodu podpísali Mária Barancová, prezidentka SKU a Pavel Ondek, predseda zväzu. Obsah dohody nájdete v článku.