Učíme po novom aj na našej škole 2011

Srdečne Vás pozývame  na 3. ročník regionálnej  konferencie pre učiteľov, Učíme po novom  aj na našej škole, ktorá sa uskutoční  dňa 28. 10. 2011 o 8:15 hod, v zasadačke MsÚ v Pov. Bystrici.

Cieľom konferencie je ukázať, že učitelia  čoraz viac využívajú vo svojej práci prostriedky IKT, sú ochotní prezentovať svoju prácu, vedia sa podeliť so svojimi skúsenosťami, zaujímajú sa nielen o nové metódy a formy výučby, ale aj o prácu svojich kolegov.

Hosťami konferencie sú: J.Gorttweis, A. Gottweisová  (aSc Agenda), P. Okániková  (Microsoft),  V. Burjan, B. Zelinová (EXAM), Bláhová (AP Media), ...

Bližšie informácie nájdete na http://kmu-pb.webnode.sk .

Tešíme sa na stretnutie s Vami a veríme, že účasť na konferencii bude pre Vás prínosom.

Mgr. Júlia Illéšová, koordinátorka KMU