Testovanie 5 ako kritérium prijímania na osemročné gymnáziá

Prinášame Vám spoločné stanovisko Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny a Slovenskej komory učiteľov k Testovaniu 5 ako kritériu pre prijímanie na osemročné gymnázia, ktoré bolo zaslané ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR D. Čaplovičovi dňa 8. januára 2014.