Ako ďalej v slovenskom školstve?

Reforma slovenského školstva sa stáva skutočnosťou. Verme, že svoje zámery minister školstva aj uskutoční. Záujmové skupiny, ktorým momentálny stav v slovenskom školstve náramne vyhovuje, budú robiť všetko preto, aby sa súčasný stav zachoval. To je predsa pochopiteľné, aj keď ich záujmy nemusia byť len nezištné. Treba však povedať, že väčšina občanov považuje súčasný stav v školstve za neúnosný a degradáciu maturitných vysvedčení a vysokoškolských diplomov za nehoráznu. A to je dobrá správa pre väčšinu učiteľov a zamestnancov škôl.

2017-02-09T20:19:37+01:0019. júla 2012|Kategórie: Správy|Tags: , , |

Prečo žiakom nemá kto písať učebnice?

Záverom roka 2010 bola zverejnená viacerými médiami správa o tom, že Slovensko stále zápasí s nedostatkom autorov učebníc predovšetkým pre školákov základných a stredných škôl. Pomôcť vyriešiť situáciu by malo presne neurčené otvorenie trhu, pričom v správach nebola ani zmienka o tom, prečo v našom školstve nie je prílišný záujem o tvorivú duševnú činnosť v podobe písania odbornej literatúry.

Slovensko dlhodobo deklaruje podporu vzdelanostnej ekonomiky. K nej bezprostredne patrí aj dostatok učebníc pre školy. Nízky záujem o publikačnú činnosť sa sústreďuje predovšetkým na základné a stredné školy, vysoké školy tento problém majú vyriešený povinnosťou každého gestora predmetu pokryť obsah výučby adekvátnou odbornou literatúrou, najmä z vlastnej tvorby. Školy za týmto účelom majú obvykle zriadené aj vlastné vydavateľstvá. Z charakteru práce pedagóga základnej a strednej školy ako aj platných postupov vyplýva, že sa musí spoliehať na knižné tituly schválené a vydané mimo kompetencie príslušnej školy. 

2017-02-09T20:20:09+01:003. januára 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , , |