Lekcia spolupráce

Posledné udalosti nás prekvapili správami o pristúpení vlády na požiadavky zvýšenia platov pre zdravotné sestry i lekárov. Je to v príkrom rozpore s tým, že "v situácii niekoľko mesiacov pred predčasnými voľbami by sľuby o raste platov učiteľov na 3 až 4 roky boli populistické a nezodpovedné" (zdroj: Vyhlásenie MŠVVaŠ SR k rokovaniu s OZPŠaV), keďže pri inej skupine pracovníkov platených z verejných zdrojov toto neplatí. A tak sa spolu zamyslime. 

2017-02-09T20:19:40+01:0015. novembra 2011|Kategórie: Vyhlásenia|Tags: , |

Správa z rokovania zástupcov SKU so zástupcami MŠVVaŠ a NÚCEM-u o Testovaní 9

Dňa 6. 5. 2011 sa zástupcovia Slovenskej komory učiteľov spolu s pánom Petrom Lengyelom zúčastnili na rokovaní so zástupcami ministerstva školstva a NÚCEM o Testovaní 9. Rokovanie bolo zamerané najmä na problémy, ktoré vyvolali výsledky tohtoročného Testovania 9 z matematiky a analýzu, ktorá by mohla Testovanie 9 vylepšiť v budúcich rokoch. Mnohí učitelia a vedenie stredných škôl žiadalo zverejnenie prvotných výsledkov, ktoré dosiahli žiaci v testoch z matematiky. Na stretnutí sa konštatovalo, že oficiálne výsledky, ktoré NÚCEM odoslal školám, sú platné a nespochybniteľné. Po dohode s NÚCEM sme dospeli k tomu, že ak riaditelia stredných škôl budú v sporných prípadoch považovať za potrebné nahliadnuť do prvotných odpovedí žiakov, môžu NÚCEM požiadať o zaslanie prvotných výsledkov jednotlivých žiakov, ktoré im následne NÚCEM poskytne. Okrem toho sme sa dohodli na príprave dotazníka, ktorým zistíme názory učiteľov na Testovanie 9 a výsledky následne poskytneme NÚCEM. Ten ich zohľadní pri zostavovaní testov v ďalších rokoch.

Ivan Dudáš, viceprezident SKU

2017-02-09T20:20:07+01:008. mája 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , |