Paradoxy spoločenského statusu učiteľa v súčasnosti

(Naše deti si zaslúžia vážených a hodnotných učiteľov)

Som si vedomá, že ide o tému, ktorej hodno venovať jeden celý seminár alebo konferenciu. Prečo napriek tomu si trúfam sa tejto pálčivej témy dotknúť iba jedným príspevkom? Lebo v téme Vzdelávanie v Európe 2007 nemôže chýbať kvôli celostnosti pohľadu. Aby som postupovala korektne, vyriešila som si to pre seba tak, že môj príspevok formulujem ako výzvu k otvoreniu spoločenskej diskusie na túto tému - s odvahou viery, že tá diskusia vznikne a prinesie plody.