Správa o činnosti zástupcov SKU v expertnej pracovnej skupine, ktorá sa zaoberá návrhom novely zákona 317/2009

Slovenská komora učiteľov má svoje zastúpenie v expertnej pracovnej skupine, ktorá bola zriadená MŠVVaŠ a zameriava sa na pedagogických a odborných zamestnancov. Pracovná skupina vznikla v novembri 2010 a zatiaľ sa zišla dvakrát. Prvé stretnutie sa konalo 17. 1. 2011 a SKU na ňom zastupovala PaedDr. Mária Barancová. Druhé bolo 5. 5. 2011 a SKU na ňom zastupoval Mgr. Ivan Dudáš. Hlavným cieľom týchto stretnutí bola diskusia k novele zákona 317/2009. Dňa 17. 5. 2011 dalo MŠVVaŠ návrh novely zákona do medzirezortného pripomienkového konania, čím ju vlastne sprístupnilo širokej verejnosti. Keďže som sám nevedel, či naše ďalšie návrhy zapracuje ministerstvo do konečného návrhu novely, nemohol som verejne reagovať na jej znenie skôr.

2017-02-09T20:20:07+01:0022. mája 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , , |

Chalúpkovo Brezno 2011

Vážení učitelia,

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Mestom Breznom pripravujú v poradí už 44. ročník Chalupkovho Brezna, celoslovenskej prehliadky záujmovo umeleckej činnosti učiteľov a pedagogických pracovníkov.

Aj keď sa uskutočňuje až 14. - 16.októbra 2011 dovoľujú si organizátori Vám už v tomto období predstaviť zverejnené propozície, aby ste mali dostatok času na prípravu a vzornú reprezentáciu Vašej školy na tomto významnom tradičnom podujatí. Nájdete tu organizačné záležitosti, ale i jednotlivé kategórie súťaže.

Vopred ďakujeme a sprostredkovane v mene usporiadateľov sa tešíme na stretnutie u v Brezne.

2017-02-09T20:20:08+01:0024. marca 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , , |

Paradoxy spoločenského statusu učiteľa v súčasnosti

(Naše deti si zaslúžia vážených a hodnotných učiteľov)

Som si vedomá, že ide o tému, ktorej hodno venovať jeden celý seminár alebo konferenciu. Prečo napriek tomu si trúfam sa tejto pálčivej témy dotknúť iba jedným príspevkom? Lebo v téme Vzdelávanie v Európe 2007 nemôže chýbať kvôli celostnosti pohľadu. Aby som postupovala korektne, vyriešila som si to pre seba tak, že môj príspevok formulujem ako výzvu k otvoreniu spoločenskej diskusie na túto tému - s odvahou viery, že tá diskusia vznikne a prinesie plody.

 

2017-02-09T20:20:08+01:002. februára 2011|Kategórie: Správy|Tags: , |

Roadshow Moderný učiteľ 2010

Už po šiesty krát sa v novembri na Slovensku v šiestich mestách stretnú učitelia všetkých typov škôl a predmetov, aby sa im priniesla opäť možnosť stretnúť sa a vypočuť si, čo nové prináša svet moderných učiteľov, digitálnych technológií a moderných pedagogických metód.

2017-02-09T20:20:10+01:0015. októbra 2010|Kategórie: Správy|Tags: , , |