Valné zhromaždenie

Pozývame všetkých členov SKU na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 3. 12. 2010 (piatok) o 16:00 v budove Miestneho úradu Bratislava-Ružinov (zasadačka starostu).