Efektívna komunikácia

30.00 35.00 

Vzdelávanie zhrnie základné komunikačné tézy, dotkne sa manipulačných techník a špecifík komunikácie v školskom prostredí.

Katalógové číslo: SKU011 Kategórie:

Popis

Komunikácia je aspektom, ktorý sa nás každodenne dotýka, ovplyvňuje naše vzťahy a tým i kvalitu nášho života. Pre pedagogických a odborných zamestnancov  je často tým, čím je skalpel pre chirurga. Poznať teoretické základy komunikácie je pre pedagógov nevyhnutné. Ponúkané vzdelávanie zhrnie základné komunikačné tézy, dotkne sa manipulačných techník v komunikácií. Pristavíme sa pri špecifikách  komunikácie v školskom prostredí, predstavíme  vám niektoré aspekty zo psychológie a filozofie, ktoré je dobré poznať a všednú každodennosť komunikácie tak povýšiť na umenie. Súčasťou vzdelávania je aj ponuka interaktívnych aktivít  podporujúcich rozvoj komunikačných zručností a stratégií.

Vzdelávanie má časovú dotáciu 7 hodín (4 hodiny prezenčne a 3 hodiny dištančne).

Pre koho je vzdelávanie určené

Pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Miesto konania: Vzdelávanie bude prebiehať online formou.

Získate

  • schopnosť efektívne riešiť problémy zamestnancov a zlepšovať ich postavenie 
  • kompetencie pre oblasť Profesijného rozvoja k tvorbe atestačného portfólia
  • 7 hodín potrebných k získaniu príplatku za profesijný rozvoj

Školitelia:  Lívia Muntágová, Zuzana Hronová

Kontakt na organizátora: vzdelavanie@sku.sk

Detaily podujatia

Čas začiatku: 15:00 CEST

Čas ukončenia: 19:00 CEST

Email: vzdelavanie@sku.sk