Kompetencie v školskom prostredí

25.00 30.00 

Vzdelávanie Vám poskytne ucelený obraz o kompetenciách  účastníkov  v školskom prostredí zriaďovateľa-riaditeľa školy-pedagóga-rodiča-žiaka a školských orgánov ako ich určujú školské zákony.

Vymazať

Katalógové číslo: SKU015 Kategórie:

Popis

Vzdelávanie je zamerané na práva a povinnosti jednotlivých pracovníkov v školskom prostredí ako ich určujú školské zákony.  Povieme si o  právach a povinnostiach pedagogického a odborného zamestnanca   v oblasti pedagogického pôsobenia osobne  a prostredníctvom školských orgánov – predmetovej komisie/metodického združenia, pedagogickej rady a rady školy.

Vzdelávanie má časovú dotáciu 5 hodín (3 hodiny prezenčne, 2 hodiny dištančne)

Termín:          7. máj 2022                                   Čas:      9.00 – 12.00

Pre koho je vzdelávanie určené

Pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Miesto konania: Vzdelávanie prebieha online formou.

Získate

  •  schopnosť riešiť problémy
  •  kompetencie pre oblasť Profesijného rozvoja k tvorbe atestačného portfólia
  •  5 hodín potrebných k získaniu príplatku za profesijný rozvoj

Školitelia:  Jarmila Javorková, Soňa Puterková

Kontakt na organizátora: vzdelavanie@sku.sk

Detaily podujatia

Čas začiatku: 09:00 CEST

Čas ukončenia: 11:00 CEST