Riešenie konfliktov na pracovisku

25.00 30.00 

Vzdelávanie Vám poskytne informácie z oblasti teórie konfliktov a postup riešenia problémov  vo výchovno-vzdelávacej aj v pracovnoprávnej oblasti.

Vymazať

Katalógové číslo: SKU014 Kategórie:

Popis

Vzdelávanie je zamerané na teóriu konfliktov, postup riešenia konfliktov vo výchovno-vzdelávacej oblasti a spôsoby riešenia pracovnoprávnych sporov na pracovisku. Dozviete sa, ako postupovať pri riešení konfliktu pedagóg-vedúci pracovník-riaditeľ-žiak- rodič. Povieme si o Zákone o zákone o sťažnostiach a na ktoré inštitúcie sa  obrátiť podľa obsahu riešeného problému.  Nadobudnuté vedomosti si overíte v modelových prípadoch.

Vzdelávanie má časovú dotáciu 5 hodín (3 hodiny prezenčne, 2 hodiny dištančne)

Pre koho je vzdelávanie určené

Pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Termín:          21. máj 2022                                   Čas:      9.00 – 12.00

Miesto konania: Vzdelávanie prebieha online formou.

Získate

  •  návod ako riešiť problémy
  •  kompetencie pre oblasť Profesijného rozvoja k tvorbe atestačného portfólia
  •  5 hodín potrebných k získaniu príplatku za profesijný rozvoj

Školitelia:  Jarmila Javorková, Soňa Puterková

Kontakt na organizátora: vzdelavanie@sku.sk

Detaily podujatia

Čas začiatku: 09:00 CEST

Čas ukončenia: 12:00 CEST