Riešenie konfliktov na pracovisku

30.00 35.00 

Vzdelávanie Vám poskytne informácie z oblasti teórie konfliktov a postup riešenia problémov  vo výchovno-vzdelávacej aj v pracovnoprávnej oblasti.

Katalógové číslo: SKU014 Kategórie:

Popis

Vzdelávanie je zamerané na teóriu konfliktov, postup riešenia konfliktov vo výchovno-vzdelávacej oblasti a spôsoby riešenia pracovnoprávnych sporov na pracovisku. Dozviete sa, ako postupovať pri riešení konfliktu pedagóg-vedúci pracovník-riaditeľ-žiak- rodič. Povieme si o Zákone o zákone o sťažnostiach a na ktoré inštitúcie sa  obrátiť podľa obsahu riešeného problému.  Nadobudnuté vedomosti si overíte v modelových prípadoch.

Vzdelávanie má časovú dotáciu 6 hodín (3 hodiny prezenčne, 3 hodiny dištančne)

Pre koho je vzdelávanie určené

Pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Miesto konania: Vzdelávanie prebieha online formou.

Získate

  •  návod ako riešiť problémy
  •  kompetencie pre oblasť Profesijného rozvoja k tvorbe atestačného portfólia
  •  6 hodín potrebných k získaniu príplatku za profesijný rozvoj

Školitelia:  Jarmila Javorková, Soňa Puterková

Kontakt na organizátora: vzdelavanie@sku.sk

Detaily podujatia

Čas začiatku: 09:00 CEST

Čas ukončenia: 12:00 CEST