Vzdelávanie pre vychovávateľov

25.00 30.00 

Vzdelávanie poskytne  informácie o fungovaní školských zariadení a špecifikách práce vychovávateľov.

Vymazať

Katalógové číslo: SKU017 Kategórie:

Popis

Vzdelávanie je zamerané na časti školských zákonov, vyhlášok a nariadení týkajúcich sa práce vychovávateľa. Prediskutujeme najčastejšie problémy vychovávateľov v organizácii ich pedagogickej činnosti a  v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Súčasťou vzdelávania je diskusia, výmena skúseností a príklady dobrej praxe.

Vzdelávanie má časovú dotáciu 5 hodín (3 hodiny prezenčne a 2 hodiny dištančne)

Termín:          30. apríl 2022                                   Čas:      9.00 – 12.00

                     25. jún 2022                                      Čas:     9.00 – 12.00

Pre koho je vzdelávanie určené

Pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Miesto konania: Vzdelávanie prebieha online formou.

Získate

  •  schopnosť riešiť problémy
  •  kompetencie pre oblasť Profesijného rozvoja k tvorbe atestačného portfólia
  •  5 hodín potrebných k získaniu príplatku za profesijný rozvoj

Školitelia:   Mária Soláriková, Jarmila Javorková

Kontakt na organizátora: vzdelavanie@sku.sk

Detaily podujatia

Čas začiatku: 09:00 CEST