Vzdelávanie pre vychovávateľov

30.00 35.00 

Vzdelávanie poskytne  informácie o fungovaní školských zariadení a špecifikách práce vychovávateľov.

Katalógové číslo: SKU017 Kategórie:

Popis

Vzdelávanie je zamerané na časti školských zákonov, vyhlášok a nariadení týkajúcich sa práce vychovávateľa. Prediskutujeme najčastejšie problémy vychovávateľov v organizácii ich pedagogickej činnosti a  v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Súčasťou vzdelávania je diskusia, výmena skúseností a príklady dobrej praxe.

Vzdelávanie má časovú dotáciu 6 hodín (3 hodiny prezenčne a 3 hodiny dištančne)

Pre koho je vzdelávanie určené

Pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Termín:          12. 11. 2022                                  Čas:      9.00 – 12.00

Miesto konania: Vzdelávanie prebieha online formou.

Získate

  •  schopnosť riešiť problémy
  •  kompetencie pre oblasť Profesijného rozvoja k tvorbe atestačného portfólia
  •  6 hodín potrebných k získaniu príplatku za profesijný rozvoj

Školitelia:   Mária Soláriková, Jarmila Javorková

Kontakt na organizátora: vzdelavanie@sku.sk

Detaily podujatia

Čas začiatku: 09:00 CEST