Vzdelávanie pre ZUŠ

30.00 35.00 

Vzdelávanie poskytne  informácie o fungovaní ZUŠ a špecifikách práce pedagógov.

Katalógové číslo: SKU016 Kategórie:

Popis

Vzdelávanie je zamerané na časti školských zákonov, vyhlášok a nariadení týkajúcich sa  ZUŠ. Prediskutujeme špecifiká  práce a najčastejšie problémy pedagógov ZUŠ v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Súčasťou vzdelávania je diskusia, výmena skúseností a príklady dobrej praxe.

Vzdelávanie má časovú dotáciu 6 hodín (3 hodiny prezenčne, 3 hodiny dištančne)

Pre koho je vzdelávanie určené

Pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Termín:          22. 10. 2022                                  Čas:      9.00 – 12.00

Miesto konania: Vzdelávanie prebieha online formou.

Získate

  •  schopnosť riešiť problémy
  •  kompetencie pre oblasť Profesijného rozvoja k tvorbe atestačného portfólia
  •  6 hodín potrebných k získaniu príplatku za profesijný rozvoj

Školitelia:  Adam Svitač, Jarmila Javorková

Kontakt na organizátora: vzdelavanie@sku.sk

Detaily podujatia

Čas začiatku: 09:00 CEST

Čas ukončenia: 12:00 CEST