Zákonník práce verzus školské zákony

30.00 35.00 

Vzdelávanie vám poskytne prehľad o uplatňovaní Zákonníka práce a školských zákonov v pracovnoprávnych vzťahoch v školskom prostredí.

Katalógové číslo: SKU012 Kategórie:

Popis

Vzdelávanie je zamerané na Zákonník práce a jeho ustanovenia, ktorými sa riadia pracovnoprávne vzťahy  v školstve.  Naučíte sa orientovať v školských zákonoch,  vyhláškach a nariadeniach, ktoré špecifikujú niektoré pracovnoprávne vzťahy (pracovný čas, priama a nepriama pedagogická činnosť, práca nadčas, dovolenka, plán profesijného rozvoja, hodnotenie). Porozprávame sa  o pracovnoprávnych problémoch, s ktorými sa  pedagógovia v praxi často stretávajú. Vyriešime modelové situácie spojené s možným porušením zákona v školskom prostredí.

Vzdelávanie má časovú dotáciu 6 hodín (3 hodiny prezenčne, 3 hodiny dištančne)

Pre koho je vzdelávanie určené

Pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Miesto konania: Vzdelávanie prebieha online formou.

Získate

  •  schopnosť orientovať sa v pracovnoprávnej oblasti
  •  kompetencie pre oblasť Profesijného rozvoja k tvorbe atestačného portfólia
  •  6 hodín potrebných k získaniu príplatku za profesijný rozvoj

Školitelia:  Soňa Puterková, Jarmila Javorková

Kontakt na organizátora: vzdelavanie@sku.sk

Detaily podujatia

Čas začiatku: 09:00 CEST

Čas ukončenia: 11:00 CEST