Literatúra

Ponúkame vám prehľad literatúry, ktorá môže byť pre vás užitočná. Sú to tituly, ktoré odporúčame prečítať a tak lepšie preniknúť a porozumieť témam demokracie v školách, s ktorými sa ako pedagógovia a odborní zamestnanci každodenne stretávame.

 • GUGGENBŰHL-CRAIG, A. (2010). Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2010. 113 s. ISBN 978-80-7367-8.
 • KELTNER, D. (2016). Paradox moci. Praha: Dobrovodsky, 2016. 180 s. ISBN 978-80-7390-372-5.
 • LABÁTH V. (2020). Pasce moci. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020. 116 s. ISBN 978-571-0205-2.
 • MILGRAM, S. (2014). Poslušnosť voči autorite. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2014. 200 s. ISBN 978-80-88952-77-0.
 • POL, M. A KOL. (2006). Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 124 s. ISBN 80-210-4210-9.
 • POL, M. (2009). Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 194 s. ISBN 978-80-210-4499-9.
 • PONĚŠICKÝ, J. (2010). Agrese, násilí a psychológie moci. Praha: Triton, 2010. 172 s. ISBN 978-80-7387-378-3.
 • ROGERS, C.R. – FREIBERG, H.J. (1998). Sloboda učiť sa. Persona: Modra, 1998. ISBN 80-967980-0-6.
 • ROGERS. C. (1999). O osobnej moci. Modra: Persona, 1999. 231 s. ISBN 80-967980-1-4.
 • ROSENBERG, M. B. (2019). Nenásilná komunikace a moc. Praha: Portál, 2019. 150 s. ISBN 978-80-262-1466-3.
 • ZIMBARDO, P. (2014). Luciferův efekt. Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha: Academia, 2014, 625 s. ISBN 978-80-200-2346-9