Dňa 9. 2. 2019 sa v Poprade uskutočnilo valné zhromaždenie SKU.

Na úvod prezident SKU Vladimír Crmoman privítal zúčastnených a predstavil program valného zhromaždenia. Poďakoval členom SKU za prácu, ktorú vykonávajú dobrovoľne a bez nároku na odmenu. Prezident komory priblížil hlavné aktivity SKU:

Ø  snaha ovplyvniť vznikajúci zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, pripomienkovanie, interaktívne semináre pre učiteľov, tlačové správy, mediálne výstupy. Priblížil proces, ktorým vznik novej verzie zákona prechádzal do momentu, keď ministerstvo školstva „odstrihlo“ ďalších aktérov od možnosti vyjadriť sa k zákonu.

Ø  Zuzana Hronová predstavila prácu sekcie inkluzívneho vzdelávania a aktuálnu snahu v zmene legislatívy v súvislosti s inkluzívnym vzdelávaním. Objasnila vznik a pôvod Koalície za spoločné vzdelávanie (Inklukoalície), význam spájania organizácií. Oboznámila s aktivitami, rokovaniami a riešeniami v prospech detí so zdravotným znevýhodnením, ale aj v prospech všetkých detí smerom k inklúzii. V nasledujúcom roku bude Inklukoalícia naďalej pokračovať v ďalších aktivitách a rokovaniach.

Ø  Nadácia Zastavme korupciu nám tiež pomohla pri kauzách pani učiteľky Daniely Polovkovej z Humenného a “hacknutie” štátneho webu o kvalifikáciách.

Ø Viktor Križo a Vladimír Crmoman priblížili prácu SKU v Komisii pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie, kde sa podarilo ušetriť finančné prostriedky pripomienkovaním projektov cez eurofondy.

Ø  Od septembra  2018 máme rubriku v časopise „Dobrá škola“.

Ø  Boli zaslané aj otázky zriaďovateľom  pred voľbami.

Ø  Viktor Križo priblížil stretnutie na Úrade pre ochranu osobných údajov, s ktorým bola dohodnutá spolupráca, informácia je na stránke SKU.

Ø  Vladimír Crmoman priblížil prácu mediátorky SKU Jarmily Javorkovej v pokračovaní kampane „Zber strachu“ v poradenstve a v právnickej oblasti.

Strategické body na rok 2019

  • Dotiahnuť materiál k zmene legislatívy v súvislosti s inkluzívnym vzdelávaním v materských školách
  • Riešiť Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch
  • Podporiť a zviditeľniť Zber strachu
  • Leták na propagáciu SKU
  • Bilancia práce vlády
  • Búrať falošné predstavy o fungovaní školského systému / posilňovanie právneho povedomia  
  • Propagovať víziu zdravého školstva

Vladimír Crmoman predstavil postupne všetky body stratégie, o ktorých prebehla diskusia a následne sa stratégia na rok 2019 schválila.