Správna rada

Mgr. Vladimír Crmoman
Mgr. Vladimír Crmomanprezident
prezident@sku.sk
RNDr. Soňa Puterková
RNDr. Soňa Puterkováviceprezidentka
sona.puterkova@sku.sk
PaedDr. Viktor Križo, PhD.
PaedDr. Viktor Križo, PhD.demokratizácia a participácia v školách
viktor.krizo@sku.sk
Mgr. Zuzana Hronová
Mgr. Zuzana Hronováinkluzívne vzdelávanie
zuzana.hronova@sku.sk
PhDr. Andrea Benková
PhDr. Andrea Benkovámaterské školy
PaedDr. Lucia Porubčanská
PaedDr. Lucia Porubčanskášpeciálne školy a školské zariadenia
PaedDr. Jarmila Javorková
PaedDr. Jarmila Javorkovámediátor
jarmila.javorkova@sku.sk