Členstvo

Staňte sa členom komunity učiteľov (pedagogických a odborných zamestnancov), ktorí sa rozhodli aktívne meniť prostredie, v ktorom pracujú. 

  • Získajte odbornú pomoc a poradenstvo (právne, psychologické) Slovenskej komory učiteľov a jej partnerov,
  • zúčastňujte sa stretnutí a spolurozhodujte o smerovaní Slovenskej komory učiteľov,
  • získajte informácie o činnosti SKU prostredníctvom newsletterov,
  • iniciujte a formujte zmeny v školskej legislatíve.

Podmienky členstva a členský poplatok

Ročný poplatok za členstvo v SKU je 10 €. Poplatok zasielajte na číslo účtu IBAN SK45 8330 0000 0029 0181 1416, pri bankovom prevode uveďte do poznámky svoje meno, priezvisko a kraj.

Každý registrovaný člen znamená posilnenie našej pozície v presadzovaní záujmov pedagogických a odborných zamestnancov.

Registračný formulár

Členstvo