Náš tím

Správna rada

Mgr. Vladimír Crmoman

prezident

RNDr. Soňa Puterková

pracovno – právne vzťahy

PaedDr. Viktor Križo, PhD.

demokratizácia a participácia

Mgr. Zuzana Hronová

inkluzívne vzdelávanie

PhDr. Andrea Benková

materské školy

PaedDr.Lucia Porubčanská

špeciálne školy a školské zariadenia

PaedDr. Jarmila Javorková

mediátorka

Manažment

Mgr. Zuzana Bolibruchová

sekcia materských škôl

Revízor

Mgr. Eva Kukumbergová

revízor