Vzdelávanie

Milí kolegovia a kolegyne, 

v súlade so zmenami v Zákone č. 138/2019 platnými od januára 2022 sme pre Vás pripravili sériu webinárov, ktoré môžete absolvovať jednotlivo, alebo si ich môžete vybrať ako 50-hodinový komplexný  program akreditovaného inovačného vzdelávania.

Termín vzdelávaní: 31. 1. 2024 – 5. 3. 2024

                                     3. 4. 2024 – 6. 5. 2024

 Obsah 50-hodinového komplexného vzdelávania si pozrite TU.

 Obsah jednotlivých vzdelávaní nájdete v kalendári nižšie.

Preplatenie vzdelávania si môžete uplatniť u svojho zamestnávateľa z  podpory profesijného rozvoja PZ a OZ formou poskytovania účelovo viazaného finančného príspevku na profesijný rozvoj  poskytovaného z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rokoch 2022 až 2025:  https://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c3/

V našich vzdelávaniach  nielen pedagogickí a odborní zamestnanci, ale aj rodičia, zriaďovatelia a záujemci môžu získať poznatky z oblasti pedagogickej práce, pracovnoprávnych vzťahov v školskom prostredí, ako aj etických princípov a fungovaní kľúčového orgánu demokracie školy – rady školy.

Ponúkame:

Komplexné 50-hodinové akreditované vzdelávanie

Webináre

  • 4-hodinové poobedňajšie vzdelávania online prezenčnou formou z pohodlia Vášho domova
  • vzdelávanie úzko prepojené s pedagogickou praxou
  • vedomosti o právach zamestnancov
  • odpovede na Vaše otázky
  • diskusiu
  • materiály ku každej téme, ktoré poslúžia k dištančnému vzdelávaniu
  • potvrdenie o účasti na vzdelávaní do atestačného portfólia 
  • osvedčenie o vzdelávaní na príplatok k profesijnému rozvoju

Záujemcovia z radov pedagogických a odborných zamestnancov o získanie osvedčenia pre účely využitia 3%  príplatku  za profesijný rozvoj za absolvovanie 50 hodín inovačného vzdelávania,  pozrite si bližšie podmienky TU.

Ohodnotiť naše vzdelávania môžete v našom krátkom hodnotiacom DOTAZNÍKU, ktorým s radosťou napĺňame  zákonné povinnosti hodnotenia a spätnej väzby k vzdelávaniu, ako sme to roky pre väčšiu transparentnosť vzdelávania  žiadali.

Prečítajte si hodnotenia našich vzdelávaní účastníkmi:

Priemerná spokojnosť účastníkov s našim vzdelávaním je 4,81 (max. je 5).

PRIPOMÍNAME

Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja patrí zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 a) si môže pracovník uplatniť príplatok až po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania.  

Po absolvovaní jednotlivého  vzdelávania vám vydáme Potvrdenie o absolvovaní, ktoré môžete využiť pri tvorbe atestačného portfólia.

Viac informácií môžete získať na vzdelavanie@sku.sk.