Kontakt

Sídlo:

Slovenská komora učiteľov

Novohradská 3
821 09 Bratislava
č. účtu: 2901811416/8330 Fio banka
IBAN:  SK45 8330 0000 0029 0181 1416
IČO:  42179980
DIČ:  2023082677

Korešpondenčná adresa:

Slovenská komora učiteľov

Spojená škola
Novohradská 3
821 09 Bratislava
e-mail: sku@sku.sk

Kontakt pre pomoc a podporu: poradenstvo@sku.sk

Napíšte nám

Kontaktný formulár