Demokratické Rady škôl

Slovenská komora učiteľov v rámci projektu Demokratizácie škôl prináša viaceré inovácie a návrhy na zlepšenie fungovania rád škôl, ako kľúčové prvky zmeny kultúry školy na participatívnu a demokratickú. Pripravili sme a stále pripravujeme pre vás celú sériu dokumentov na kvalitné fungovanie rád škôl a to tak v materských, základných a stredných školách, v základných umeleckých či jazykových školách, v centrách voľného času a to tak v štátnych, cirkevných i súkromných školách . Zároveň vám chceme prinášať aj inšpirácie a vytvárať sieť rád škôl, ktoré sa vydali na cestu demokratizácie procesov vo svojej škole. Ak by ste chceli vidieť, ako na to, vidieť konkrétne webové stránky, kontakty na inovatívne rady škôl, ktoré už začali, vidieť ich postupne zverejňované dokumenty a procesy, tak sa inšpirujte.

Chcete sa pridať? Napíšte nám a inšpirujte ostatných.

Kontakt Rada školy