Zmena obsahu a foriem základného vzdelávania_pripomienkovanie

Milé členky a členovia Slovenskej komory učiteľov, v týchto dňoch má široká pedagogická obec možnosť zapojiť sa do pripomienkovania dokumentov Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania a Východiská zmien vo vzdelávacích oblastiach, ktoré sa stanú základnými piliermi zmien obsahu a foriem v základnom školstve. Ak máte chuť prispieť ku konštruktívnej diskusii: prihláste sa na verejné konzultácie k

Pozvánka na valné zhromaždenie 19.2.2022

Slovenská komora učiteľov pozýva svojich členov na VALNÉ ZHROMAŽDENIE TERMÍN:  19. 02. 2022 FORMA: online videokonferencia cez Google Meet REGISTRÁCIA:  je potrebné prihlásiť sa elektronicky do 15. 02. 2022 tu. PROGRAM:  13:45 – 14:00 hod. online prihlasovanie – registrácia účastníkov 14:00 hod. otvorenie valného zhromaždenia a privítanie členov prezidentom SKU  Schválenie programu VZ  Správa

Vyhlásenie k javom šikanovania nielen v Miloslavove

Slovenská komora učiteľov v spolupráci s Inklucentrom – Centrom inkluzívneho vzdelávania sa pridáva k stanovisku prezidentky SR, aby sme prekonávali stúpajúcu náladu agresivity v spoločnosti i medzi deťmi deeskalovaním napätia a budovaním prevencie sociálno-patologických javov postavenej na otvorenej, nenásilnej a demokratickej kultúre školy. Mediálna pozornosť sa dnes upiera na konkrétny prípad v Miloslavove, ale sociálno-patologické javy sú vo veľkom

Úspechy SKU v demokratizácii legislatívy 2022

Po takmer dvoch rokoch komplikovaného dvojkolového procesu tvorby noviel zákonov s nezvládnutým procesom prípravy a s množstvom pripomienok nakoniec k 1.1.2022 vstúpia do platnosti tri rozsiahle novely zákonov – školský zákon 245/2008, zákon 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákon 61/2015 o odbornom vzdelávaní. Komora sa aktívne zaoberala

Stanovisko SKU k Partnerskej dohode medzi EÚ a SR k eurofondom na r. 2021-2027

Bratislava, 20. decembra 2021 Komora učiteľov sa pripája a súhlasí s pripomienkami Nadácie socia a dopĺňa svojimstanoviskom. SKU pripomienkovala návrh partnerskej dohody (ďalej len „PD“)v septembri 2020 a potom až v októbri 2021 sme sa zúčastnili diskusie a pripomienkovaliPD cez oslovenie Úradom splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť. Budúcemiliardy EÚ stáli

Slovenská komora učiteľov hodnotí rezort školstva za rok 2021

Rok 2021 sa už druhý rok od vzniku vlády niesol v duchu príprav a očakávaní. Stále to nebolo o konkrétnych krokoch. Celý rok sme čakali, ako dopadnú veľké novely zákonov, čakali sme, čo bude s platmi učiteľov, ako vypáli Plán obnovy, čo vzala druhá a prinesie tretia vlna pandémie, ako

SKU pripomína vláde predvolebné sľuby!

Ministrovi financií treba osviežiť pamäť. Boris Kollár 25. januára 2016: “Podporujeme štrajk učitelov. Je velmi dolezite,aby sa nepodaril zamer vlady rozoštvat rodičov s učitelmi… Musime držat spolu…” https://www.facebook.com/BorisKollarOfficial/videos/1552867355034334/ Úspechy dvadsiateho ministra školstva vo zvyšovaní atraktivity učiteľského povolania sú nie že nulové, ale mínusové. Kedysi bolo zvyšovanie platov učiteľov na prvom mieste

Otvorený list vláde Slovenskej republiky k adekvátnemu ohodnoteniu pedagogických a odborných zamestnancov

Vážená vláda Slovenskej republiky,  som učiteľ a rád by som ním ostal. No namiesto toho, aby som sa poriadne pripravoval na vyučovanie, riešim, ako vyžiť. Chodím na rôzne brigády, doučujem a hľadám iné zdroje svojej obživy.  Sedávam v zle vykúrenej triede, lebo škola šetrí financie na prevádzku. Do práce si nosím

Šesť príkladov k práci nadčas

V súvislosti s uplatnením § 7 ods. 4 od 1. 1. 2022 sa vyskytli viaceré nejasnosti, ktoré ozrejmujeme Príklad 1: Mám 27 hodinový úväzok. Základný úväzok je 23 a  4 hodiny sú nadčasy… Čiže, nadčasy budú v rozvrhu tie hodiny, ktoré mám v piatok (4)? Odpoveď: Áno, nadčasové hodiny  budú v úväzku určené na piatok.  Príklad

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Slovenská komora učiteľov zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom vlády na zvyšovanie platov zamestnancov školstva pre rok 2022 a konanie vlády považuje za krajne nezodpovedné. Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti radou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku preto vnímame ako logické a správne rozhodnutie v danej situácii. Nastala chvíľa, aby sa všetci zamestnanci  školstva jasným

Spoveď riaditeľa základnej školy

Dobrý deň,   Neviem, či som ja nechápavý alebo je niečo úplne inak… ale dnes minister po zasadnutí vlády znovu zopakoval, že všetky školy dostanú/dostali 200 eur odmeny na PZ. A to vôbec nie je pravda. Najprv sa hovorilo o odmene 100 eur, ktoré minulý rok dostali naozaj všetci učitelia a školy o tie peniaze