Publikácie

Vzorový demokratický štatút zamestnaneckej rady
Príručka pre začínajúceho učiteľa
Pracovný poriadok v školstve
Vzorový demokratický štatút rady školy
Otázky a odpovede o právach a povinnostiach
Etický kódex
Vzorové metodické usmernenie zriaďovateľa
Vzorový demokratický rokovací poriadok pedagogickej rady
Zástupcovia zamestnancov a odborovej organizácie