Aktuality

O nás

Slovenská komora učiteľov (SKU) je nezisková, apolitická, mimovládna profesijná organizácia združujúca pedagógov a odborníkov z praxe pracujúcich s deťmi a mládežou na všetkých typoch a úrovniach škôl a školských zariadení.

Poslaním Slovenskej komory učiteľov je pomáhať učiteľom a školám, motivovať ich k pozitívnym zmenám vo svojich vlastných školských komunitách a ozvať sa vždy keď inštitúcie verejnej moci konajú v neprospech pedagogickej obce.

Vzdelávanie

Podpora demokratizácie v školách

Demokratická trieda stojí na demokratickej zborovni je heslom projektu „Podpora demokratizácie v školách“, do ktorého je zapojená Slovenská komora učiteľov. Našim cieľom je prostredníctvom výskumu, vzdelávania, návrhov dokumentov a mediálnych výstupov ukázať, ako je možné podporiť demokratické princípy v každej zborovni a vniesť zmenu klímy na každé pracovisko s presahom na žiaka.

Podporte nás!

Vďaka Vášmu príspevku budeme môcť odprezentovať 10 mediálnych výstupov, uhradíme licenciu na prenos online diskusií, realizujeme dotazníkový prieskum alebo online vzdelávanie.