Pozvánka na valné zhromaždenie 23.1.2021

Slovenská komora učiteľov pozýva svojich členov na

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

TERMÍN:  23. 1. 2021

FORMA: online videokonferencia cez Google Meet

REGISTRÁCIA:  je potrebné prihlásiť sa elektronicky do 18. 01. 2021 tu.

PROGRAM:

  1.  13:45 – 14:00 hod. online prihlasovanie – registrácia účastníkov
  2. 14:00 hod. otvorenie valného zhromaždenia a privítanie členov prezidentom SKU
  3.  Schválenie programu VZ a priebehu voľby orgánov SKU
  4.  Správa o činnosti SKU za rok 2020
  5.  Predstavenie kandidátov do orgánov SKU
  6. Voľba prezidenta, viceprezidenta, správnej rady, výkonného manažmentu a revízora SKU
  7.  Návrh plánu činnosti SKU pre rok 2021
  8.  Diskusia a schválenie plánu činnosti pre rok 2021