Slovenská komora učiteľov vyzýva svojich členov a sympatizantov k podpore poukázaním 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických / právnických osôb. SKU je občianske združenie, ktoré okrem členských príspevkov a sponzorských darov nemá iný zdroj príjmov na financovanie svojich aktivít. Za poukázanie sumy 2 % z dane fyzických osôb či právnických osôb Vám SKU vopred všetkým ďakuje.

Základné údaje o prijímateľovi:

Názov: SLOVENSKÁ KOMORA UČITEĽOV
Sídlo: Bratislava, 82109, Novohradská 3
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42179980

IBAN: SK88 1100 0000 0029 2384 1499

Návod na poukázanie nájdete tu: http://www.dvepercenta.sk/navod.php

Všetky nové tlačivá na tento rok sú tu: https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=15078

S úprimným poďakovaním

Správna rada SKU