Učitelia sú podvedení

Bratislava, 27. máj 2022 Komora učiteľov je každým dňom viac a viac sklamaná z úpadkových krokov vlády. Namiesto plnenia svojich záväzkov v programovom vyhlásení sa spolieha iba na lacnú a spoľahlivú pracovnú silu v školstve.   Ministri školstva a financií sú zodpovední za prepad finančného statusu vysoko kvalifikovaných a nadpriemerne vzdelaných zamestnancov školstva na podpriemernú úroveň. Premiér

Novelizácia vyhlášky o profesijnom rozvoji pedagógov

Komore učiteľov sa postupne darí presadzovať  návrhy zmien v náročných rozporových konaniach s ministerstvom školstva. Popri mnohých našich návrhoch, ktoré považujeme za rozumné a nepodarí sa ich ani napriek našej intenzívnej snahe dostať do legislatívy, sa predsa len na niektorých z nich dohodneme. Aktuálne bola zverejnená vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji č.

Postup na uľahčenie zamestnávania PZ a OZ z Ukrajiny

Slovenská komora učiteľov prináša postup na uľahčenie zamestnávania pedagogických a odborných zamestnancov z Ukrajiny v slovenskom školstve. Získanie odpisu z registra trestov je už možné na ministerstve vnútra Ukrajiny na tejto stránke: https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing. (Získaním tohto odpisu už čestné vyhlásenie a odborný znalecký posudok od klinického psychológa nebudú potrebné.) Štátny jazyk slovenčinu

Školy, poďte na Férovku!

Nadácia Zastavme korupciu prichádza s výzvou na Férovku: Učitelia, žiaci, rodičia, pracujte s nami na tom, aby bola vaša škola férovým prostredím, v ktorom sa formujú čestne zmýšľajúci ľudia. Zapojte sa do výzvy a vyhrajte našu podporu pre váš projekt a zaujímavé ceny vrátane tej najlepšej – atmosféru čestnosti a

Víkendový vzdelávací kurz pre učiteľov výtvarnej výchovy

Dvojdňový vzdelávací kurz je zameraný na rozvoj zručností v organizácii výtvarnej výchovy zameranej na tvorivý proces a implementáciu hodnotiacich procesov s využitím aktívnych výtvarných činností. Cena: 50 Euro (ubytovanie, plná penzia, výtvarný materiál) – platba na mieste v hotovosti. Popis: Tvorivý proces je súčasťou výtvarnej práce žiakov na každej výtvarnej výchove. Ak

Štát neumožní ukrajinským učiteľom a psychológom sa zamestnať

Slovenská komora učiteľov a Slovenská komora psychológov intenzívne napomáhajú v náročnej vojnovej situácii v snahe podporiť systémové riešenia na podporu detí a rodín utekajúcich z Ukrajiny. Školy, školské zariadenia, zariadenia sociálnoprávnej ochrany  detí a sociálnej kurately i zariadenia sociálnych služieb a i. dnes urgentne potrebujú pri podpore a začlenení detí a rodín v školskom i  spoločenskom živote podporu ukrajinských učiteľov, ukrajinských

Pripomienky k Prvému akčnému plánu Stratégie inkluzívneho vzdelávania

Legislatívny proces LP 2022/154 Ministerstvo školstva dlhodobo nechce a nevie realizovať spoluprácu a prípravu strategických krokov participatívne. Príprava mimoriadne dôležitej národnej Stratégie inkluzívneho vzdelávania, ktorá mala byť ukážkou participácie a multidisciplinarite skončila ako uzavretá aktivita najmä dvoch katedier špeciálnej pedagogiky. Nadväzujúce kľúčové dokumenty – akčné plány – majú podrobne rozpracovať a rozkrokovať aktivity a projekty

Odpovede pre Denník N k začleňovaniu detí vojny do škôl 

Aktuálne funguje prijímanie detí prichádzajúcich z Ukrajiny tak, že rodičia majú osloviť priamo riaditeľov, či majú pre nich voľné miesto. Aké problémy to v školách spôsobuje? Považujeme za mimoriadne živelné a nesystémové, aby pri počte tisícov utekajúcich vojnových detí s traumami sme chceli od mnohých stratených mám, ktoré tu hľadajú

Potrebujeme okamžité systémové nástroje pri podpore vzdelávania detí vojny

Slovenská komora učiteľov si uvedomuje, že školstvo je po mimoriadne ťažkých dvoch rokoch vo veľmi zlej situácii. Doliehajú naň mnohé nedoriešené problémy z minulosti (atraktivita učiteľského povolania, nízke finančné ohodnotenie, slabá vybavenosť škôl, personálne poddimenzovanie, nedostatok asistentov a odborných zamestnancov, nízka miera spolupráce od žiakov až k ministerstvu) a k tomu sa pripájajú nové

Zbierka potravín pre Ukrajinu

Iniciatíva Kto pomôže Ukrajine v spolupráci s Inklucentrom a Slovenskou komorou učiteľov pripravili zbierku potravín a ďalších potrieb pre ľudí v Ukrajine. Momentálne je situácia urgentná a vaša pomoc bude expresne doručovaná teraz najmä na územie Ukrajiny, pokiaľ je to ešte možné. Zbierka potrvá LEN 2 DNI. Prosíme doneste len potreby zo zoznamu nižšie. KEDY: Nedeľa, 20.3.2022      9:00 – 15:00

Školy pre Ukrajinu

Po dvoch rokoch náročného pandemického obdobia pre slovenské školstvo prichádza nová výzva: Ako realizovať komplexný proces rozvoja a podpory detí prichádzajúcich z vojnového územia Ukrajiny? Ako nastaviť prepojenie a spoluprácu medzi zložkami systému? V článku sa budeme venovať základným východiskám, prvým krokom, systémovým návrhom a víziám. Zároveň Komora je pripravená aktívne sa zapojiť do spolupráce.