2 % pre SKU

Tlačivá:

 

Vyhlásenie

 

Potvrdenie o zaplatení dane

 

 

Základné údaje o prijímateľovi:
Názov  : SLOVENSKÁ KOMORA UČITEĽOV
Sídlo : Bratislava, 82109, Ružová dolina 29
Právna forma : Občianske združenie
IČO : 42179980
 
ĎAKUJEME