…a z učiteľov urobiť zamestnancov ministerstva školstva