Ochrana spotrebiteľov vo finančných službách a finančná gramotnosť v podmienkach Slovenska

Účastníci by po absolvovaní seminára mali lepšie rozumieť bankovým produktom(sporenie, fondy, úvery vrátane spôsobu úročenia), životným poistkám, systému dôchodkového zabezpečenia na Slovensku, vedieť hľadať informácie zo sveta osobných financií na internete a oboznámiť sa so základnými princípmi ochrany
spotrebiteľa vo finančných službách v podmienkach Slovenska.

Prihlášky je potrebné poslať  mailom Spotrebiteľskému inštitútu v Bratislave viď  http://www.consuminstit.sk/index.php?id=239

Seminár o finančnej gramotnosti je prvým zo série jesenných podujatí, ktoré Spotrebiteľský inštitút pripravil v súčinnosti s Ministerstvom hospodárstva SR pre slovenskú verejnosť. Nasledovať budú semináre: Vek v spotrebiteľskom vzdelávaní nerozhoduje, Spotrebitelia a cestovanie, Občania a spotrebiteľské aquis.