Oznam k podnetom o nerešpektovaní rozsahu učiva pri prijímacích pohovoroch