Pozvánka na valné zhromaždenie 11.1.2020

Slovenská komora učiteľov pozýva svojich členov na

 VALNÉ ZHROMAŽDENIE

TERMÍN:  11. 1. 2020

MIESTO: Spojená škola, Novohradská 3, 821 09 Bratislava

REGISTRÁCIA:  je potrebné prihlásiť sa elektronicky do 08. 01. 2020 tu.

PROGRAM:

  1.  13:30 – 14:00 hod. registrácia účastníkov
  2.  14:00 hod. otvorenie valného zhromaždenia a privítanie členov prezidentom SKU
  3.  Schválenie programu VZ
  4.  Správa o činnosti SKU za rok 2019
  5.  Informácia o stave členstva
  6.  Správa o hospodárení
  7.  Návrh plánu činnosti SKU pre rok 2020
  8.  Diskusia a schválenie plánu činnosti pre rok 2020