About Vladimír Crmoman

This author has not yet filled in any details.
So far Vladimír Crmoman has created 146 blog entries.

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k protestu univerzít a verejných vysokých škôl proti novele vysokoškolského zákona

Slovenská komora učiteľov (SKU) podporuje protest vysokých škôl proti novele vysokoškolského zákona. Považujeme za legitímne ozvať sa v situácii, keď univerzitám a verejným vysokým školám hrozí strata ich autonómie a právomoci. Snaha ministerstva školstva získať plnú moc nad riadením ľudských zdrojov a hospodárením vysokých škôl je nezlučiteľná s demokraciou a predstavuje vysoké riziko korupcie. Dôkazom pokrivenia demokratických hodnôt je skutočnosť, že minister školstva SR [...]

2021-03-04T13:11:50+01:004. marca 2021|Kategórie: Projekt, Vyhlásenia|Tags: |

Výzva Slovenskej komory učiteľov k zabezpečeniu ochrany zdravia na pracovisku

SKU opätovne vyzýva vládu SR,  zriaďovateľov a samotné vedenia škôl, aby zmenili svoj prístup k ochrane zdravia zamestnancov škôl a školských zariadení.

2021-03-01T14:44:27+01:001. marca 2021|Kategórie: Vyhlásenia|Tags: |

2 percentá pre SKU

Ďakujeme, že nám darujete z vašich zaplatených daní 2% (3%), aby sme mohli naďalej zlepšovať podmienky pedagogických a odborných zamestnancov.   Vaše 2% použijeme: na tvorbu stránky SKU a webhosting tvorbu publikácie k výberovým konaniam na riaditeľov škôl úhradu cestovného pri účasti našich zástupcov na rokovaniach nákup kancelárskych potrieb Základné údaje o prijímateľovi: Názov: SLOVENSKÁ KOMORA [...]

2021-02-25T14:26:36+01:0025. februára 2021|Kategórie: Správy|Tags: |

Z pošty SKU – Čo môže zamestnávateľ uviesť do pracovnej zmluvy

V schránke SKU sme našli nasledujúcu otázku: Môže Vám zamestnávateľ do pracovnej zmluvy uviesť ako pracovnú činnosť aj formulku "...a ďalšie podľa pokynov nadriadených"? Tu je naša odpoveď: V pracovnej zmluve vôbec nemusia, ale môžu, byť špecifikované pracovné činnosti, pretože pracovné činnosti v jednotlivých kategóriách a podkategóriách PZ a OZ sú uvedené v § 6 a [...]

2021-02-18T11:21:44+01:0018. februára 2021|Kategórie: Projekt, Správy|Tags: , |

Správa z Valného zhromaždenia SKU

Dňa 23. 1. 2021 sa konalo riadne online valné zhromaždenie OZ  Slovenská komora učiteľov s nasledovným programom:   Program: Otvorenie valného zhromaždenia prezidentom SKU, predstavenie programu valného zhromaždenia Správa o činnosti SKU za rok 2010 Predstavenie kandidátov do orgánov SKU Voľba kandidátov do orgánov SKU Návrh a diskusia k plánu činnosti SKU na rok 2021 Uznesenie Zápisnica z VZ [...]

2021-02-18T18:15:39+01:0017. februára 2021|Kategórie: Správy|Tags: , |

Minister školstva ignoruje Rámec kvality EÚ pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve

Profesijné organizácie zaoberajúce sa predškolským vzdelávaním - Slovenská komora učiteľov, Asociácia pedagogiky raného detstva, Rada pre rozvoj materských škôl, Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu s rozhorčením a hlbokým sklamaním sledujú počínanie ministra školstva pri návrhu novely školského zákona. Jeho ambíciou je otvoriť systém povinného predprimárneho vzdelávania, spúšťajúceho sa od 1. septembra 2021, [...]

2021-02-15T10:59:09+01:0015. februára 2021|Kategórie: Správy, Vyhlásenia|Tags: |

Prieskum o poskytovaní OOPP počas núdzového stavu

3. februára 2021 zverejnila SKU Výzvu vláde Slovenskej republiky k ochrane zdravia zamestnancov škôl a školských zariadení, na základe ktorej vláda zmenila očkovaciu stratégiu a už v sobotu 13. februára začala vakcinácia zamestnancov škôl a školských zariadení. V našej výzve sme súčasne žiadali o distribúciu dostatočného množstva respirátorov a ďalších ochranných pomôcok pre zamestnancov v náležitom [...]

2021-02-14T20:11:57+01:0014. februára 2021|Kategórie: Správy|Tags: |

Pripomienky SKU k návrhu novely zákona č. 245/2008 Z. z.

Medzirezortné pripomienkové konanie – proces č. LP/2020/562 Slovenská komora učiteľov v snahe poukázať na to, ako si predstavuje fungovanie ministerstva školstva v budúcnosti, pripravila participatívny systém pripomienkovania legislatívy. Najprv zverejnila 25. 1. 2021 krátky sumár, čo prináša novela školského zákona, pričom umožnila širokej učiteľskej verejnosti možnosť zaslať svoje pripomienky k novele zákona. Zároveň ako člen Koalície za spoločné vzdelávanie [...]

2021-02-09T20:30:07+01:008. februára 2021|Kategórie: Pripomienky, Správy|Tags: , |

Výzva Slovenskej komory učiteľov vláde Slovenskej republiky k ochrane zdravia zamestnancov škôl a školských zariadení

Slovenská komora učiteľov vyzýva vládu SR, aby prehodnotila očkovaciu stratégiu Slovenskej republiky a zaradila do programu očkovania všetkých zamestnancov v materských školách, základných a stredných školách, vychovávateľov v školských kluboch detí, pracovníkov v špeciálnych zariadeniach, ktorí permanentne pracujú alebo majú nastúpiť do zamestnania, bez ohľadu na vek. Žiadame o zaradenie všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení [...]

2021-02-03T14:43:28+01:003. februára 2021|Kategórie: Správy, Vyhlásenia|Tags: |

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k situácii Inštitútu vzdelávacej politiky na MŠVVaŠ SR

Slovenská komora učiteľov s veľkým znepokojením prijala správu o odchode špičkových expertov a analytikov z ministerstva školstva. Tento stav napätia vnímame už od začiatku nástupu nového vedenia ministerstva. Bohužiaľ, ani nové vedenie MŠVVaŠ SR nezmenilo doterajšiu kultúru fungovania. Dôležité funkcie, oddelenia a organizácie sú obsadzované svojvoľne a mocensky bez verejných výberových konaní, transparentných kritérií a garancie odbornosti. Zdieľame presvedčenie, že Inštitút vzdelávacej politiky [...]

2021-02-02T10:38:36+01:002. februára 2021|Kategórie: Správy, Vyhlásenia|Tags: , |