Pozvánka na valné zhromaždenie 19.2.2022

Slovenská komora učiteľov pozýva svojich členov na

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

TERMÍN:  19. 02. 2022

FORMA: online videokonferencia cez Google Meet

REGISTRÁCIA:  je potrebné prihlásiť sa elektronicky do 15. 02. 2022 tu.

PROGRAM:

  1.  13:45 – 14:00 hod. online prihlasovanie – registrácia účastníkov
  2. 14:00 hod. otvorenie valného zhromaždenia a privítanie členov prezidentom SKU
  3.  Schválenie programu VZ
  4.  Správa o činnosti a hospodárení SKU za rok 2021
  5.  Návrh plánu činnosti SKU pre rok 2022
  6.  Diskusia a schválenie plánu činnosti pre rok 2022