Reakcia SKU na vyjadrenia ministra školstva p. Draxlera (v médiách 22.10.2015)