Rozporové konanie s ministerstvom školstva (20. 5. 2016)