Spoločné vyhlásenie SKU a NŠO k bonusom

1. Preplácať pedagogickým a odborným zamestnancom PN v plnej výške – tak, ako sa vypláca policajtom.

Zdôvodnenie: Pracujeme v jesenných a jarných mesiacoch takmer neustále v čiastočne infikovanom prostredí. Deti so začínajúcim vírusovým či bakteriálnym ochorením, s kašľom, nádchou, zvýšenou teplotou.

2. Dať učiteľom možnosť vybrať si každých 5 rokov neplatené voľno s garantovaným udržaním pracovného pomeru na dobu neurčitú /zachovanie pracovného miesta/ na podporu a ochranu zdravia, pred emočným vyhorením, ako prevencia pred záťažou – možným neuropsychologickým ochorením v dôsledku silnej psychickej záťaže.

Zdôvodnenie: Naplnenosť tried, čoraz zhoršujúce sa podmienky pre vyučujúci proces, napĺňanie škôl integrovanými žiakmi, žiakmi s poruchami správania, žiakmi s ľahšou mentálnou poruchou, žiakmi s ADHD, nie vždy úctivými či vychovanými žiakmi.

3. Definitíva alebo zásluhová definitíva.

Zdôvodnenie: Zásluhová definitíva by bola nielen odmenou pre najlepších expertov z našich radov, ale zabezpečovala by i potrebnú výmenu skúseností medzi generáciami pracovníkov v školstve.

4. Dovolenka v rozsahu prázdninového voľna detí.

Zdôvodnenie: Zásada “toľko dovolenky – koľko prázdnin” zadefinuje základnú úlohu práce učiteľa – výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi.

5. Možnosť 2. pracovného úväzku vyplácať nezdaňovanou formou dohody alebo inak daňovo zvýhodniť.

Zdôvodnenie: Pracovník už odvody odviedol! Tento bod je dôležitý nielen z finančných dôvodov, ale učiteľ má napr. záväzky k študentom praktikantom a ich materskej VŠ. Prípadne publikuje, tvorí vzdelávacie materiály, spolupracuje i na národných projektoch.

6. Preplácať stravu zamestnancom školstva stravnými lístkami/gastrolístkami. Neviazať možnosť stravovania na školské jedálne.

 

Za SKU

PaedDr. Mária Barancová – prezidentka SKU
Mgr. Ivan Dudáš – viceprezident SKU a výkonný riaditeľ pre Košický kraj
Mgr.art. Jana Martinčeková – výkonná riaditeľka pre Bratislavský kraj
Mgr. Matúš Baňas -výkonný riaditeľ pre Prešovský kraj
PaedDr. Danka Jarabová – výkonná riaditeľka pre Banskobystrický kraj
PaedDr. Dagmar Kolevová – výkonná riaditeľka pre Trnavský kraj
Mgr. Lucia Porubčanská – výkonná riaditeľka pre Žilinský kraj
PaedDr. Jana Brigantová – výkonná riaditeľka pre Trenčiansky kraj
PaedDr. Katarína Vargová – výkonná riaditeľka pre Nitriansky kraj
Mgr. Miroslav Sopko – viceprezident SKU

Za NŠO

 

PaedDr. Ľudovít Sebelédi – predseda NŠO
členovia predsedníctva
Alena Kováčová
Mgr. Pavol Hulík
Mgr. Mário Micenko
Ing. Tatiana Miklošová
Mgr. Ján Macek

Vyhlásenie podporuje:

PhDr. Saskia Repčíková – Asociácia súkromných škôl a školských zariadení